Forum

Share:
ການແຈ້ງເຕືອນ
Clear all

[ໜຽວ] ວິທີການແປ Forum ໃຫ້ເປັນພາສາໃດກໍ່ໄດ້

   RSS

1
ຫົວຂໍ້ເລີ່ມຕົ້ນ

ວິທີການແປ Forum ໃຫ້ເປັນພາສາໃດ ໜຶ່ງ?

ເຈົ້າຂອງຂອງ Kalimera.com ແລະ KalimbaForum.com

ຄໍາຕອບ 1
1
ຫົວຂໍ້ເລີ່ມຕົ້ນ

ຂ້ອຍໄດ້ສ້າງວິດີໂອສອນສັ້ນໆເພື່ອສະແດງວິທີການ ນຳ ໃຊ້ຟີເຈີຟີເຈີແປພາສາທີ່ເຮັດວຽກໄດ້.

ເຈົ້າຂອງຂອງ Kalimera.com ແລະ KalimbaForum.com

Share: